Oppstart av Prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten

Prop. 67 S (2015-2016), Innst. 291 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.2016 Innst. 291 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i oppstart av Prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2016