Endringer i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av endringer i dagpengeregelverket)

Prop. 64 S (2015-2016), Innst. 241 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.04.2016 Innst. 241 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av endringer i dagpengeregelverket). Endringene gjøre det lettere å kombinere dagpenger med utdanning og bedre mulighetene for å etablere egen næringsvirksomhet med dagpenger. - Det gis adgang til inntil ti dager med studiesamlinger på dagtid. - Adgang til å fortsette påbegynt utdanning utvides. -Periode med dagpenger under etablering av egen virksomhet utvides. Endringen gir en økt bevilgning på 43 mill. kroner i 2016.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 28.04.2016