Representantforslag om et klimaforlik for transportsektoren med 49 forslag for 50 prosent klimakutt basert på Miljødirektorates rapport: "Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030. Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling"

Dokument 8:63 S (2015-2016), Innst. 313 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 24.05.2016 Innst. 313 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2016