Representantforslag om tiltak for kvinner på flukt

Dokument 8:74 S (2015-2016), Innst. 414 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, André N. Skjelstad, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 09.06.2016 Innst. 414 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2016