Representantforslag om en strategi med tiltak som sikrer at selskap med statlig eierandel etterlever eierskapsmeldingen og sikrer størst mulig grad av åpenhet knyttet til pengestrømmer og skatt

Dokument 8:77 S (2015-2016), Innst. 357 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marianne Marthinsen, Truls Wickholm Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 02.06.2016 Innst. 357 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2016