Representantforslag om et norsk initiativ til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rasmus Hansson Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 01.06.2016 Innst. 351 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2016