Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et norsk initiativ til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 1. juni 2016

Anniken Huitfeldt

Astrid Aarhus Byrknes

leder

ordfører