Pensjonar frå statskassa

Prop. 109 S (2015-2016), Innst. 293 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.2016 Innst. 293 S (2015-2016)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet pensjonar frå statskassa. Vedtaket var i samsvar med forslaget.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 19.05.2016

      Behandlet i Stortinget: 26.05.2016