Endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering)

Prop. 113 L (2015-2016), Innst. 301 L (2015-2016), Lovvedtak 75 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2016 Innst. 301 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 06.06.2016