Svalbard

Meld. St. 32 (2015-2016), Innst. 88 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 16.11.2016 Innst. 88 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2016