Representantforslag om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens viktighet og tradisjonen tilsier

Dokument 8:96 S (2015-2016), Innst. 342 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirsti Bergstø Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 31.05.2016 Innst. 342 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Vesntreparti om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens viktighet og tradisjonen tilsier. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2016