Representantforslag om tiltak for å skaffe mer kunnskap og forebygge langvarig sykdomsutbrudd av mononukleose/kyssesyke blant ungdom

Dokument 8:111 S (2015-2016), Innst. 71 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorodd Asphjell, Lisbeth Berg-Hansen, Marianne Aasen, Ruth Grung Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 71 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen iverksette tiltak som målrettet øker kunnskapen om sykdommen mononukleose/kyssesyke blant ungdom. Forslaget fikk støtte fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2016