Grunnlovsforslag om endring i § 93 (grunnlovfesting av retten til å søke asyl)

Dokument 12:3 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV), (V)

Saksgang