Representantforslag om å analyse av mulighetene for å forsere gjennomføring av bygging av vei og bane mellom Voss og Arna

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jette F. Christensen, Magne Rommetveit, Per Rune Henriksen, Ruth Grung Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 14.02.2017 Innst. 187 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om analyse av mulighetene for å forsere gjennomføring av bygging av vei og bane mellom Voss og Arna. I forslaget ber representantenen om at det gjøres en tilleggsbestilling til transportetatene med oppdrag om å gjøre en analyse av mulighetene for å forsere realisering av en ny trase for vei og jernbane på strekningen. Sosialistisk Venstreparti fremmet et forslag om at Stortinget ber regjeringen prioritere å gå videre med arbeidet i "Fellesprosjektet Vossebanen og E16 Voss - Bergen" uten opphold. Forslaget falt. Arebeiderpartiet og Senterpartiet fremmet et forslag om at Stortinget ber regjeringen om å legge til rette for mer sammenhengende planlegging og utbygging av større veg- og jernbaneprosjekter, og om å gå videre med arbeidet i "Fellesprosjektet Vossebanen og E16 Voss - Bergen" uten opphold. Forslaget falt. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2017