Representantforslag om langsiktighet og trygghet for turistfisket

Dokument 8:127 S (2015-2016), Innst. 96 S (2016-2017)

Merknad

MERKNAD: Ved en feil kunne ikke voteringsanlegget benyttes, og det foreligger ingen elektroniske data for voteringen. Opptellingen ble foretatt manuelt. Resultat: Forslag 4-6 på vegne av SV: FOR: 4 (SV og MDG) MOT: 97 Forslag 1-2 på vegne av A, Sp og SV: FOR: 45 MOT: 56 Forslag 3 på vegne av A og Sp: FOR 54 MOT: 47 (H og FrP) Komiteens tilråding I og II: Enstemmig

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Snorre Serigstad Valen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 24.11.2016 Innst. 96 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om langsiktighet og trygghet for turistfisket. Stortinget vedtok å be regjeringen utarbeide omregningsregler slik at antall kilo blir regner som rund fisk og ba regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med reiselivsmeldingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2016