Grunnlovsforslag om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten)

Dokument 12:16 (2015-2016), Innst. 248 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 24.04.2018 Innst. 248 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 16 og 33, jf. Innst. 248 S (2017-2018), jf. Dokument 12:16 (2015-2016) og Dokument 12:33 (2015-2016). Forslagene går ut på å oppheve Grunnloven § 117 (odels- og åsetesretten). I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen har medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet foreslått å oppheve § 117. Høyre, Frp og Venstre stemte for en opphevelse, de øvrige partier imot.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2018