Grunnlovsforslag om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten)

Dokument 12:33 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (V)

Saksgang