Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie mv.)

Dokument 12:29 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (V), (FrP), (SV), (V)

Saksgang