Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Helge Thorheim, Tom E. B. Holthe, Abid Q. Raja, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om ny § 103 (rett til å stifte familie mv.)

Dette dokument

  • Dokument 12:29 (2015–2016)
  • Dato: 30.09.2016
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
30. september 2016