Grunnlovsframlegg om endring i § 108 («det samiske folket» erstattar omgrepet «den samiske folkegruppa»)

Dokument 12:37 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang