Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk)

Dokument 12:1 (2014-2015), Innst. 126 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (V), (SV), (KrF), (MDG) Innstilling avgitt 15.01.2019 Innst. 126 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag 1, 28 og 37, jf. Innst. 126 S (2018-2019) og Dokument 12:1 (2014-2015), 12:28 (2015-2016) og 12:37 (2015-2016) om endring av Grunnloven § 108. I forslag 1 som er fremmet av Martin Kolberg, Helga Pedersen, Abid Q. Raja, Hans Fredrik Grøvan, Karin Andersen, Rasmus Hansson, Gunvor Eldegard og Jette F. Christensen foreslås ordlyden "samene som urfolk". Forslaget ble enstemmig ikke bifalt. I forslag 37 som er fremmet av Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe, foreslås ordlyden "det samiske folk". Forslaget ble mot 2 stemmer ikke bifalt. I forslag 28, som er fremmet av Martin Kolberg, Helga Pedersen, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes og Abid Q. Raja, foreslås ordlyden "det samiske folk, som landets urfolk". 95 stemte for, mens 71 stemte mot forslaget, og det oppnådde derfor ikke grunnlovsmessig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 29.01.2019