Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk)

Dokument 12:1 (2014-2015)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (V), (SV), (KrF), (MDG)

Saksgang