Grunnlovsforslag om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg)

Dokument 12:30 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H), (KrF), (V), (A)

Saksgang