Representantforslag om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå

Dokument 8:129 S (2015-2016), Innst. 183 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Tyvand, Geir Sigbjørn Toskedal, Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Holten Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.02.2017 Innst. 183 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget behandlet samtidig to representantforslag fra henholdsvis KrF og SV. Begge gjaldt lærertetthet mv. i grunnskolen. I den forbindelse ble det med knapt flertall fattet to vedtak. Det ene var om å be regjeringen fremskaffe et kunnskapsgrunnlag om den reelle situasjonen i Skole-Norge vedrørende klassestørrelse og lærertetthet for hvert av grunnskolens trinn. Det andre var å be regjeringen redegjøre for hvordan den følger opp tidligere stortingsvedtak fra 18. juni 2013 om at klassedelingstallet skal ligge til grunn som minstenivå for ressurstildeling også etter at bestemmelsen om klassedeling er opphevet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 23.02.2017