Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå

Dokument 8:129 S (2015-2016), Innst. 183 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Tyvand, Geir Sigbjørn Toskedal, Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette HoltenSaken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteenForslag fra (SV)Innstilling avgitt 14.02.2017Innst. 183 S (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget behandlet samtidig to representantforslag fra henholdsvis KrF og SV. Begge gjaldt lærertetthet mv. i grunnskolen. I den forbindelse ble det med knapt flertall fattet to vedtak. Det ene var om å be regjeringen fremskaffe et kunnskapsgrunnlag om den reelle situasjonen i Skole-Norge vedrørende klassestørrelse og lærertetthet for hvert av grunnskolens trinn. Det andre var å be regjeringen redegjøre for hvordan den følger opp tidligere stortingsvedtak fra 18. juni 2013 om at klassedelingstallet skal ligge til grunn som minstenivå for ressurstildeling også etter at bestemmelsen om klassedeling er opphevet.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 14.02.2017

  Behandlet i Stortinget: 23.02.2017