Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå, og representantforslag om økt lærertetthet for en inkluderende fellesskole

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 14. februar 2017

Trond Giske

Ivar Odnes

leder

ordfører