Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

Prop. 19 S (2016-2017), unntatt kap. 1137, Innst. 134 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2016 Innst. 134 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet under Landbruks-og matdepartementet. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til romertallene I, II og III i regjeringens forslag. Et enstemmig Storting har videre vedtatt følgende: Stortinget ber regjeringen om at forpliktelsene til selskapet Staur gård AS håndteres ved å skyte inn egenkapital finansiert over kap. 1100 post 45. Dersom salg av gården blir aktuelt, fremmes en egen sak om dette for Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2016