Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

Prop. 19 S (2016-2017), kap. 1137, Innst. 118 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2016 Innst. 118 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringen gjaldt omfordeling av forskningsmidler under kap. 1137 til Veterinærinstituttet under kap. 1112 i forbindelse med hjortesykdommen CWD.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2016