Representantforslag om å avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 14.02.2017 Innst. 180 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag om å avvikle norsk deltakelse i Programme for International Student Asssessment (PISA) fikk bare Senterpartiets og Sosialistisk Venstrepartis stemmer og ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 21.02.2017