Representantforslag om en offentlig granskning av tvangsbruk i norsk psykiatri

Dokument 8:23 S (2016-2017), Innst. 174 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jenny Klinge, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 07.02.2017 Innst. 174 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Senterpartiet om å igangsette en offentlig gransking av tvangsbruk i norsk psykiatri.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.02.2017