Representantforslag om endringer i sprøyteromsordningen med lokaler for injeksjon av narkotika

Dokument 8:28 S (2016-2017), Innst. 238 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen, Ruth Grung, Sveinung Rotevatn, Terje Breivik, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A), (V) Innstilling avgitt 28.03.2017 Innst. 238 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om å be regjeringen legge frem endringer i sprøyteromsloven slik at det kan åpnes for flere inntaksmåter enn injisering, samt åpnes for at andre stoffer enn heroin kan inntas. Forslaget ble støttet av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 06.04.2017