Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)

Prop. 80 L (2016-2017), Innst. 388 L (2016-2017), Lovvedtak 117 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenInnstilling avgitt 01.06.2017Innst. 388 L (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny diskrimineringsombudslov. Loven erstatter gjeldende lov fra 2005, og regulerer organiseringen av virksomheten til Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Den nye loven innebærer at lovhåndheveroppgavene skilles ut fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og behandles i en ny nemnd. Lederne i den nye nemnda skal som hovedregel ha dommererfaring, og nemnda gis myndighet til å fastsatte oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. En styrket nemnd med effektive sanksjonsmuligheter vil bidra til en effektiv gjennomføring av diskrimineringsvernet.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 01.06.2017

  Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2017