Representantforslag om nye tiltak for å fremme likestilling

Dokument 8:62 S (2016-2017), Innst. 277 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Iselin Nybø, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 09.05.2017 Innst. 277 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om nye tiltak for å fremme likestilling. En rekke av forslagene fikk flertall, herunder forslag om nedsettelse av NOU som ser på likestillingsutfordringer barn møter på ulike arenaer, forslag om evaluering av foreldrepermisjonsordningen, forslag om kvinnelige gründere, forslag om minoritetskvinner og forslag om kvinners reproduktive helse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2017