Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (01.06.2017 Kl. 17:01:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (01.06.2017 Kl. 17:02:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (01.06.2017 Kl. 17:02:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (01.06.2017 Kl. 17:02:48)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 5 Votering

  (01.06.2017 Kl. 17:03:20)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om innføring av obligatorisk helsekontroll for barn under ti år, der undersøkelser skjer uten klær. Det ble også foreslått å be regjeringen legge frem et lovforslag som sikrer at kommunene er ansvarlige for å følge opp barn som ikke møter til obligatorisk helsekontroll. Forslagene ble bare støttet av Fremskrittspartiet. Det ble enstemmig fattet vedtak om å be regjeringen følge nøye med på om de nye nasjonale retningslinjene for helsestasjoner og skolehelsetjenesten endrer dagens praksis.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger