Representantforslag om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse

Dokument 8:89 S (2016-2017), Innst. 452 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy de Ruiter, Ingvild Kjerkol, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 08.06.2017 Innst. 452 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget. Forslaget fikk dermed ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2017