Representantforslag om helsehjelp til papirløse migranter

Dokument 8:106 S (2016-2017), Innst. 402 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 402 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om helsehjelp til papirløse migranter. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2017