Representantforslag om å endre omstillingen i Arkivverket og styrke de åtte regionale statsarkivene

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Heidi Greni, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 13.06.2017 Innst. 484 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Senterpartiet om å endre omstillingen i Arkivverket og styrke de åtte regionale statsarkivene. Stortinget vedtok følgende forslag ved behandlingen av saken: Stortinget ber regjeringen iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2017