Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.)

Prop. 141 S (2016-2017), Innst. 445 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2017 Innst. 445 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks-og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.) (Innst. 445 S (2016-2017)). Stortingets flertall, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, har vedtatt å be regjeringen om å gjennomføre nye forhandlinger om jordbruksavtale for 2017 -2018. Det samme flertallet har også vedtatt diverse endringer under kapittel 1150 i statsbudsjettet for 2017 samt vedtatt å gi Landbruks-og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak for gjennomføring av jordbruksoppgjøret 2017-2018, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2018. Et annet flertall, alle unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, har vedtatt å be regjeringen om at det ved bygging av industrielle anlegg for produksjon av biogass basert på bl.annet matavfall også legges tilrette for mottak av husdyrgjødsel.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2017