Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet

Prop. 19 S (2017-2018), unntatt kap. 872, Innst. 76 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2017 Innst. 76 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2017 i samsvar med forslaget i Prop. 19 S (2017-2018) fra Barne- og likestilllingsdepartementet, med unntak av kap. 872, som behandles i arbeids- og sosialkomiteen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2017