Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet

Prop. 12 S (2017-2018), Innst. 83 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2017 Innst. 83 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet. Det er vedtatt endringer på en rekke budsjettkapitler, i tråd med forslaget fra regjeringen. Totalt utgjør endringene en økning i bevilgningene til Forsvarsdepartementet på 103,357 millioner kroner. Det ble også vedtatt en økning på 30 millioner kroner i bestillingsfullmakten til Forsvarets logistikkorganisasjon. Stortinget godkjente igangsetting av et investeringsprosjekt for nytt artillerisystem til Hæren med en kostnadsramme på 3193 millioner kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2017