Representantforslag om forsøk med blokkjeder i det offentlige

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl-Erik Grimstad, Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 08.05.2018 Innst. 269 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om forsøk med blokkjedeteknologi i det offentlige. Blokkjeder er teknologi som bl a brukes i bit coin. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2018