Representantforslag om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte

Dokument 8:43 S (2017-2018), Innst. 97 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad, Steinar Reiten Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 19.12.2017 Innst. 97 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 19.12.2017

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 01.02.2018