Representantforslag om tiltak for å ivareta barns personvern

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Raja, André N. Skjelstad, Carl-Erik Grimstad, Grunde Almeland, Jon Gunnes, Ketil Kjenseth, Terje Breivik, Trine Skei Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 174 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Abid Q. Raja, Carl-Erik Grimstad, André N. Skjelstad, Terje Breivik, Grunde Almeland, Jon Gunnes og Ketil Kjenseth om tiltak for å ivareta barns personvern. Stortinget vedtok enstemmig å be regjeringen sikre at mandatet til den varslede personvernkommisjonen inkluderer et særskilt oppdrag om å vurdere personvernet til barn og komme med tiltak for å styrke dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 10.04.2018