Representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering

Dokument 8:71 S (2017-2018), Innst. 208 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 05.04.2018 Innst. 208 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen finne en hensiktsmessig måte å styrke veilednings- og hjelpetilbudet til personer som utsettes for seksuell trakassering, som skal ivaretas av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Videre ber Stortinget regjeringen, i forbindelse med pågående fornying av læreplanene, om å sikre seksualundervisningen i skolen inkluderer grensesetting og repekt for andres grenser. Stortinget ber også regjeringen avklare hvordan spørsmål om seksuell trakassering skal tas inn i Elevundersøkelsen eller andre relevante undersøkelser i skolen. Stortinget har også vedtatt å be regjeringen komme tilbake med sak i forbindelse med statsbudsjettet 2020 om å innføre et lavterskeltilbud for håndhevelse av saker om seksuell trakassering, samt gi Diskrimineringsnemda myndighet til å gi oppreisning og erstatning i slike saker innenfor diskrimineringslovens område, tilsvarende diskriminering på grunn av etnisitet, kjønn og funksjonshemming.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2018