Representantforslag om kamp mot seksuell trakassering

Dokument 8:75 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Mona Fagerås, Solfrid Lerbrekk Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang