Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 24 S (2017-2018), kap. 480, Innst. 82 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2017 Innst. 82 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2017