Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 24 S (2017-2018), kap. 480, Innst. 82 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2017 Innst. 82 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet, kap. 480 Svalbard, post 50 tilskudd. Bevilgningen ble økt med 1250000 kroner. 250000 kroner ble bevilget til skattekontoret på Svalbard for å dekke økte utgifter til pensjonsinnbetalinger til Statens Pensjonskasse. 1 million kroner ble bevilget til Sysselmannen for å dekke økte utgifter i forbindelse med helikopterulykken på Svalbard 26. oktober. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2017