Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 24 S (2017-2018), kap. 490, 491, 496, 497, 3490, 3496 og 3497, Innst. 86 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2017 Innst. 86 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2017, jf. Prop. 24 S (2017-2018) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2017