Representantforslag om vern av Øystesevassdraget

Dokument 8:90 S (2017-2018), Innst. 205 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Gina Barstad, Lars Haltbrekken, Per Espen Stoknes, Ruth Grung Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp), (SV), (A), (MDG) Innstilling avgitt 22.03.2018 Innst. 205 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Gina Knutson Barstad, Åsmund Aukrust, Ruth Grung og Per Espen Stoknes om å be regjeringen fremme sak for Stortinget om at hele Øystesevassdraget blir supplert inn i verneplan for vassdrag. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 19.04.2018