Statens pensjonsfond 2018

Meld. St. 13 (2017-2018), Innst. 370 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2018 Innst. 370 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet den årlige stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Vedtakene ble gjort enstemmig. Det første vedtaket innebærer at Stortinget ber regjeringen om å legge frem en vurdering i neste års stortingsmelding om hvorvidt dagens kriterier for uttrekk av kullselskaper fra SPU er tilstrekkelige med tanke på å ekskludere selskaper med en betydelig kullrelatert virksomhet. Det andre vedtaket innebærer at meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2018