Innstilling fra finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2018

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 31. mai 2018

Henrik Asheim

Svein Roald Hansen

leder

ordfører