Representantforslag om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og retrettstillinger for ledere i helseforetakene

Dokument 8:145 S (2017-2018), Innst. 272 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 08.05.2018 Innst. 272 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og retrettstillinger for ledere i helseforetakene. Det er fattet vedtak om å be regjeringen gjennomgå arbeids- og sluttavtaler for ledere av alle helseforetakene for å avklare om avtalene er i samsvar med gjeldende retningslinjer på området. Videre blir regjeringen bedt om å vurdere helseforetakenes praksis med sluttvederlag og etterlønn og sikre at helseforetakene ikke tar i bruk sluttvederlag når lederen selv har tatt initiativ til oppsigelse. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt støttet vedtakene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2018