Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Dokument 4:1 (2017-2018), Innst. 309 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 309 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmelding fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse. Komiteen mener det er positivt at forebyggingsarbeidet skjer i et organ som er uavhengig av myndighetene og har tilstrekkelige ressurser og kompetanse. Komiteen deler Sivilombudsmannens vurdering av at innsatte med psykiske lidelser som sitter i langvarig isolasjon i fengsler, må få et behandlingsopplegg, og at isolasjonen avbrytes. Komiteen mener funnene dokumenterer et behov for økt bemanning i fengslene og bedre tilgang på helsehjelp for de innsatte. Komiteen mener videre at det er behov for karlegging av sykehusenes bruk av ECT-behandling på nødrett og en ny gjennomgang av lovverket. Komiteen mener det er positivt at anbefalingene fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet generelt blir fulgt opp på en grundig måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2018